Ringstedlisten – den frie stemme i byrådet

Pressemeddelelse                                                                                        19. august 2021

Ringstedlisten ønsker at byrådet tager stilling til om man skal søge om statstilskud til skattenedsættelse i 2022.

Ringstedlisten har dd anmodet Borgmesteren om at indkalde Ringsted byråd til et ekstraordinært møde om hvorvidt man skal søge statstilskud til nedsættelse af kommuneskatten i 2022. Anmodningen skyldes at fristen for ansøgning er 23.8.21

Baggrunden er at staten tilbyder de kommuner der vil nedsætte kommuneskatten i 2022 at betale 90 pct af udgifterne. Ordningen er lavet for at de kommuner der blev overkompenceret ved ud af omlægningen af bloktilskuddene kan nedsætte skatten, så der er plads til at de kommuner der blev underkompenceret kan hæve skatten. Ringsted kommune blev overkompenceret.

I budgetforhandlingerne tegnede der sig indtil i går et klart flertal for at søge. Det flertal er nu væk. Ringstedlisten ønsker byrådet indkaldt, da man finder at en sådan beslutning skal træffes i offentlighed og af alle byrådets medlemmer.

Ringstedlistens Lars Tegl Rasmussen udtaler: ”Ringstedlisten mener at den ”Overbetaling” kommunen har fået i forbindelse med reformen bør videregives til skatteyderne og ikke indgå i politikkernes ”gaveregn” i forbindelse med kommunevalget”

Faktuelt skal det bemærkes, at en nedsættelse af skatten med 0,3 point kan afholdes indenfor det beløb der er til rådighed for nye aktiviteter i 2022 . For en familie med en husstandsindkomst på 85.000 kr. månedligt ( 2 sygeplejersker) vil det  betyde at man har 1.700 kr. mere til rådighed årligt.

Yderligere oplysninger: Lars Tegl Rasmussen 20961183