Ringstedlistens pejlemærker

Ringstedlisten er borgernes talerør i Ringsted byråd. Vi er udelukkende lokalt baseret og skal derfor ikke tage hensyn til et landspolitisk partis holdninger eller særlige interessegrupper.

Ringstedlisten er din frie stemme i byrådet

Ringstedlisten tager alene afsæt i alle ringstedborgeres interesse. Vi ser kommunen som et hele og ønsker ikke at nogle dele af kommunen skal have forrang frem for andre.

Ringstedlisten ser på helheder

Ringstedlisten ønsker at kommunen skal skabe gode rammer for borgernes liv med vægt på selvbestemmelse, frie valg og social ansvarlighed.

Ringstedlisten går ind for at vores skattekroner bruges rigtigt

Ringstedlisten arbejder for en moderne, effektiv og mindre omkostningstung kommunal administration og opgavevaretagelse

Ringstedlisten går ind for rettidig omhu

Ringstedlisten vil have ansvarlighed tilbage i såvel politik som forholdet mellem kommune og borgere

Ringstedlisten går ind en kommune i vækst

Ringstedlisten ønsker vækst så gennemsnitsindkomsten i Ringsted kommer over landsgennemsnit.